O Alcalde socialisto de Vigo é condenado pola xusticia a derrubala de urxencia pero segue negándose

domingo, 23 de outubro de 2011

Traballos forzosos en Peinador


Desde outono de 1936, a veciñanza foi obrigado a explanar o aeroporto
A construción do aeroporto de Vigo experimentou no outono de 1936 un forte impulso ao impor as autoridades a prestación persoal para traballar na explanación dos terreos de Peinador, obrigatoria para todos os veciños de 20 a 50 anos dos Concellos de Vigo, Lavadores e Mos. O traballo era redimible coa achega de 12 pesetas, "cantidade equivalente ao dobre xornal dun bracero".

Faro de Vigo / JAVIER MOSQUERA 23/10/2011
A construción do aeroporto de Peinador experimentou a partir do outono de 1936 un impulso considerable ao establecer as autoridades a obrigación de traballar na súa explanación "a todos os veciños de idades comprendidas entre 20 e 50 anos". A chamada "prestación persoal" impúñase, "de momento, durante dous días ao mes e será redimible coa cantidade de 12 pesetas, equivalente ao dobre xornal dun bracero."

O relanzamento das obras do aeroporto anunciouse a mediados de setembro, lembrando que "as Autoridades de Vigo disponse a converter a meseta de Peinador nun amplo e magnífico aeroporto. Xa foron efectuados no devandito lugar os estudos preliminares indispensables e cóntase coa cooperación técnica de diversos organismos e con valiosísimos ofrecementos de empresas construtoras".

E querían que "a unha obra que como a do Aeroporto ten carácter xeral, coopere toda a veciñanza, non só de Vigo senón dos Concellos de Lavadores e Mos e con este fin dispuxeron que para a explanación dos terreos do aeroporto impóñase con carácter obrigatorio a prestación persoal aos residentes homes dos Municipios de Vigo, Lavadores e Mos, que cumprisen 20 anos e teñan menos de 50. Estarán exentos da prestación persoal as autoridades e os militares e mariños mentres permanezan en filas".

Paralelamente abriuse unha subscrición pública prol aeroporto de Vigo, "pois todos os veciños están moralmente obrigados a cooperar a esta obra".

Para o alistamiento dos voluntarios e o pago de redencións instaláronse unhas oficinas na biblioteca da Escola de Artes e Oficios.

Avisos á veciñanza
Periodicamente publicábanse avisos convocando por rúas aos veciños, "que non efectuasen a redención a metálico, que teñen a obrigación de presentarse sen escusa algunha ás oito e media en punto da mañá, nas obras do Aeroporto de Vigo, en Peinador, con obxecto de cumprir a súa ineludible prestación persoal de traballo, apercibidos que de non verificalo, serán castigados. O mal tempo, aínda nos casos máis extremos, non exime da puntual presentación dos interesados no mesmo lugar do emprazamento." Aos que non acudían dábaselles un prazo de 48 horas para explicar os motivos da súa ausencia e quen non o facían recibirían "unha severa aplicación de sancións pola Autoridade Militar".

Houbo mesmo "aviso aos señores curas párrocos de Alcabre, Bouzas, Castrelos e Corujo, para que o máis axiña posible preséntense nas oficinas do Aeroporto de Vigo, con obxecto de recibir instrucións sobre a redención a metálico".