O Alcalde socialisto de Vigo é condenado pola xusticia a derrubala de urxencia pero segue negándose

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012

Campaña contra a rúa Fraga en Monforte de Lemos

Amigos/as:
Aí vai un texto que pode servir como alegación á concesión dunha rúa a Fraga Iribarne en Monforte.

O procedemento para entregalo é facer dúas copias, ir a Correos e co procedemento de "sobre aberto" que cuñen orixinal e copia. Logo, nos quedamos coa copia como comprobante e se envía o orixinal a:

Concello de Monforte de Lemos
Rexistro
Campo de Santo Antonio, s/n
27400 Monforte de Lemos

Compre facelo antes do 20 de febreiro, por se non se toma como referente a data de publicación no BOP e si o da acta do concello do 31/1/2012 (hai dúbidas ao respecto).

Saúde e vontade para mudar as cousas.
Dionísio Pereira

Carta a enviar (Copiar, pegar e imprimir):

EU, XXX, maior de idade, profesión, con NIF XXXXX, veciño de XXX


FAGO CONSTAR QUE:

Unha vez o Pleno da Corporación de Monforte de Lemos, en sesión ordinaria celebrada o día 30 de xaneiro do 2012, prestou aprobación provisional o nome de D. MANUEL

FRAGA IRIBARNE á vía seguinte: segundo tramo da circunvalación urbana dando continuidade á Ronda María Emilia Casas Baamonde une a rúa Chantada dende a rotonda do Hórreo coa rúa Ourense ( R. 0465; publicado no BOP de LUGO o pasado 10/02/2012).

ALEGO:

Fronte á devandita aprobación provisoria, entendendo que a persoa da que se toma o nome para nomear o espazo público asinalado, malia os dezanove anos que foi presidente da Xunta de Galiza, destacou notoriamente pola súa participación formal e ideolóxica na ditadura militar que, fragoada no golpe de Estado de xullo do 1936, se desenvolveu oficialmente entre 1939 e 1976, é dicer, ao longo de trinta e sete anos; marco no que foi Ministro de Información e Turismo, primeiro, e de Gobernación, despois, períodos nos que se produciron durísimas represalias aos opositores da devandita ditadura (asasinato de Enrique Ruano, fusilamento de Julián Grimau; asasinato de 5 obreiros en Vitoria e dous cidadáns en Montejurra, etc). Unha persoa a referida que, mesmo, no tempo seguinte á Transición seguíu orgullosamente reclamándose activo e herdeiro do criminal réxime franquista, facendo uso dunha xestión política notoriamente egocentrista, autoritária e clientelar.

INSTO:

Á Corporación municipal que vostede preside, a que reconsidere a devandita aprobación e impulse unha moción de cara a nomear o asinalado espazo en memoria das vítimas do franquismo, que foron, como vostede sabe, miles no país, centos na nosa benquerida Terra de Lemos.

Reciba un saúdo fraternal

Monforte, ollo !!!poñer data antes do 20 de febreiro de 2012

Asdo. XXXXXX

SR. SEVERINO RODRÍGUEZ DÍAZ - ALCALDE DE MONFORTE DE LEMOS