O Alcalde socialisto de Vigo é condenado pola xusticia a derrubala de urxencia pero segue negándose

segunda-feira, 5 de setembro de 2011

O Proxecto “Nomes e Voces” publica o semanario coruñés La Calle


Na colección xornalística do Fondo Villaverde Otero, amais dos periódicos Solidaridad Obrera e Solidaridad destaca a presenza do semanario La Calle.

Trátase dunha publicación que foi editada na cidade da Coruña entre marzo e abril de 1936, e da que só se coñecen sete números, que agora por vez primeira, ven a luz a través da rede en nomesevoces.net (Fondo La Calle)

Aberto a todas as tendencias de esquerda, tal como sinalan os historiadores Dionisio Pereira e Manuel González Probados, La Calle ten como característica “máis sobranceira a presenza nel de sinalados homes do partido sindicalista coruñés ou persoas achegadas ás súas filas”. Así, destacan as sinaturas de persoeiros ben coñecidos nos medios societarios herculinos, integrados na CNT pero críticos coa radicalidade e autosuficiencia do seu discurso e da súa práctica sindical: por exemplo, José Villaverde –que asinaba como Juan José-, Víctor Cremer Alonso, Carlos Pereira –Karper-, Manuel Fernández ou Gonzalo Pantín.

Agardando que esta nova sexa do voso interese, recibide un cordial saúdo,

Chus Martínez
Responsable de Comunicación
Proxecto Interuniversitario “Nomes e Voces”
Residencia Monte da Condesa, 2ºandar
Tel. +34.981.563.100, ext. 13598