O Alcalde socialisto de Vigo é condenado pola xusticia a derrubala de urxencia pero segue negándose

domingo, 4 de julho de 2010

Iniciativa Galega pola Memoria


Compañeiras e compañeiros:

Unha vez pasado un tempo prudencial para recoller opinións, rectificacións ou consideracións varias en relación ao documento de mínimos proposto ás asociacións e incluír aquelas no texto, pasamos xa á derradeira fase que non é outra que recabar o apoio explícito de asociacións, colectivos e, como decidimos na xuntanza de Santiago, tamén de individualidades relacionadas coa temática da recuperación e transmisión da "memoria dos vencidos" e dos seus valores democráticos e liberadores. O texto, podédelo comprobar no arquivo axunto, a penas mudou agás nun par de consideracións puntuais que non afectan á súa esencia.

En consecuencia, solicitamos formalmente dos colectivos, entidades e persoas que envíen ao enderezo de coordinación da Iniciativa Galega pola Memoria coordinadora@igmemoria.org a súa adhesión ao documento, que, no caso de ter un apoio significativo, será leído no acto de San Simón e presentado aos medios de comunicación, dando lugar a unha nova xeira de colaboración na que todo o mundo se sinta cómodo e poidamos construír pouco a pouco entre todos e todas.

Neste intre xa recibimos as seguintes adhesións colectivas:

"Sempre con Vós", Cidadanía pola Verdade, de Pontevedra

CRMH Coruña

Colectivo Republicano de Redondela

Asociación "Verbo Xido" de Terra de Montes

Comisión Sinhor Afranio, do Norte da provincia de Pontevedra

Asociación Cultural "Adellís" de Silleda

Asociación Memoria do 36 de Vigo

En canto ás adhesións individuais, recibimos a do coñecido historiador Bernardo Máiz Vázquez.

Vos animamos, pois, a enviar canto antes (o 18 de xullo xa está aí) o voso apoio.

Unha forte aperta a todos e todas e vémonos en San Simón, nunha xornada que será importante.

Xoán Carlos Garrido

Dionísio Pereira

PD: coma sempre, vos encarecemos que enviedes este correo a cantos colectivos, asociacións entidades e persoas consideredes convinte.


DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DA INICIATIVA GALEGA POLA MEMORIA

1. Condena do franquismo, que foi declarado en decembro de 1946 pola ONU como un réxime criminal.

2. Recoñecemento explícito da resistencia antifranquista e de todas as persoas que loitaron pola liberdade.

3. Declaración da nulidade dos xuízos franquistas, de todos os procesamentos, sentenzas, expedientes, condenas e sancións, tanto durante a Guerra Civil como na posterior Ditadura, ate a aprobación da Constitución española no ano 1978.

4. Aplicación do dereito internacional sobre as vítimas da represión franquista, incompatible con calquera mecanismo de impunidade: imprescriptibilidade, dereito a saber, dereito á xustiza, dereito á reparación.

5. Consideración dos crimes do franquismo como delitos contra a humanidade.

6. Obrigatoriedade para todas as administracións (central, autonómica e local) de retirar dos espazos públicos os símbolos franquistas e as referencias ás persoas relacionadas coa Ditadura, así como da conservación dos “lugares de memoria” entendidos como referentes dos valores democráticos e recordatorio dos crimes cometidos polo franquismo.

7. Apoio á conservación e potenciamento dos arquivos da memoria, tanto públicos como de partidos, sindicatos, fundacións e outras entidades.

8. Instar á Administración a que apoie aos familiares das vítimas da represión na procura de información, presentación de reclamacións, etc.

9. Intervención pública das distintas administracións nos labores de localización, identificación das foxas de enterramentos das vítimas do franquismo e, no seu caso, exhumación, divulgando os resultados; elaboración dun protocolo de actuación científica multidisciplinar.

10. Revisión dos currículos escolares, fomentando e apoiando a elaboración de materiais didácticos sobre o período republicano, a sublevación militar fascista, a Ditadura e a resistencia antifranquista.

11. Regulación da apoloxía do franquismo como delito e prohibición de toda exaltación do mesmo.

12. Anulación, seguindo a recomendación da Comisión de Dereitos Humanos da ONU datada o 30/10/2008, da Lei de Amnistía do ano 1977.

En base á devandita declaración de principios, os colectivos acordan presentar as seguintes reivindicacións á Xunta de Galicia:

a) Completar o Proxecto xa iniciado pola Consellería de Cultura denominado “As Vítimas, Os Nomes, As Voces, Os Lugares” relativo á represión franquista en Galicia, coa publicación dos seus resultados, conservando o 100% do seu financiamento.

b) Elaboración por parte do Parlamento Galego dunha Lei para a creación dun Centro da Memoria de carácter público, cuxa finalidade sexa a investigación, a documentación e a divulgación da memoria da represión franquista no noso país, así como a promoción de políticas públicas de memoria .

c) Elaboración dunha Lei específica galega, como xa teñen outras comunidades, sobre ás vítimas da represión franquista, que amplíe os dereitos recoñecidos pola lei estatal.

d) Potenciamento de toda a infraestrutura (oficinas) de atención ás vítimas do franquismo, así como facilitar as xestións para solicitar as axudas e recoñecemento que contempla a lei da Memoria Histórica.

e) En aplicación da Lei da Memoria Histórica, elaboración pola Xunta dun catálogo de todas as rúas de Galicia relacionadas co franquismo, así como monumentos, estatuas, escudos, etc. de exaltación da Ditadura e do levantamento militar de 1936, establecendo un plan para a súa eliminación.

f). Continuidade do Convenio coa Universidade de Santiago e o Instituto de Medicina Legal de Galicia para a exhumación das vítimas da represión franquista. Aplicación da Lei aprobada pola Xunta sobre as foxas. Sinatura do convenio de colaboración co Estado para a localización e exhumación das vítimas, que xa foi cumprimentado por varias comunidades autónomas.

g) Apertura inmediata ao público do Pazo de Meirás e aplicación das sancións correspondentes no caso de que a familia Franco continúe coa súa política dilatoria. Que a Xunta realice xestións para a recuperación do Pazo para o patrimonio público.

h) Promoción por parte da Xunta da investigación para a recuperación da Memoria Histórica, así como o fomento da axuda e colaboración para actividades e iniciativas promovidas por entidades, asociacións e institucións sobre o recoñecemento das vítimas da represión franquista.

i) Consolidar a Illa de San Simón como Lugar de Memoria de especial significación na historia de Galicia e como tal debe ser sinalizado, patrimonializado e promovido. Isto concrétase en:

- Respectar a musealización xa acometida na Illa en lembranza da Colonia Penitenciaria, incluíndo a exposición, as placas de homenaxe e as distintas propostas estéticas xa realizadas.

- Potenciar a Illa como espazo para a realización de actividades relacionadas coa recuperación da memoria histórica, facilitando as visitas de grupos promovidas polas asociacións memorialísticas.

- Levar a cabo o Centro Documental sobre a Memoria da Colonia Penitenciaría da Illa de San Simón, incorporando a documentación histórica depositada en malas condicións no Centro Penitenciario de A Lama.

- Facilitar a realización do acto que, dende o ano 2006, vén celebrándose o 18 de Xullo na Illa como homenaxe nacional ás vítimas do franquismo en Galicia.

Illa de San Simón, a 18 de Xullo de 2010

Enderezo de coordinación da Iniciativa Galega pola Memoria