O Alcalde socialisto de Vigo é condenado pola xusticia a derrubala de urxencia pero segue negándose

quinta-feira, 17 de março de 2011

Historia dun ermo asociativo. Labregos, sindicatos verticais e politicas agrarias en Galicia baixo o franquismo


Labregos, sindicatos verticais e políticas agrarias en Galicia baixo o franquismo de Daniel Lanero Táboas

Este libro estudia un tema áinda máis presente na memoria colectiva da nosa sociedade que nos textos de historiografía galega contemporánea: a situacións dos labregos e da Galicia rural durante a dictadura franquista. Asuntos moi transcendentes, que deixaron fondas pegadas no noso presente, como a destrución da sociedade civil rural e a demobilización política dos campesiños, a construción polo franquismo dun consenso baseado na normalización dos comportamentos corruptos e clientelares ou a imposición sobre o noso agro dun modelo produtivo alleo, a Revolución Verde. Son tratados en profundidade nesta obra, recorrendo ao sindicalismo vertical franquista como fío condutor.