O Alcalde socialisto de Vigo é condenado pola xusticia a derrubala de urxencia pero segue negándose

sexta-feira, 21 de novembro de 2014

O franquismo na rúa exponse a ´interpretación´

Membros da CRMH tapan un monolito en Alférez Provisional, en 2009. e. v.

Traducción Estación Atlántica 
O Concello non retirou do callejero nomes vinculados ao franquismo, polo que incumple a lei de memoria histórica, pero o alcalde négao

La Opinión A Coruña - Rubén D. Rodríguez - A Coruña 21.11.2014
A Comisión pola Memoria e o Concello teñen unha interpretación distinta do cumprimento da lei de memoria histórica que obriga a suprimir simboloxía franquista, como advertiu onte o alcalde, Carlos Negreira. Rúas, placas e distincións que deberían haberse retirado por lei, aínda non se eliminaron

"Non vou ser eu quen defenda que non estou cumprindo a lei". Con esta frase que inclúe dúas oracións negativas afirmou onte o alcalde, Carlos Negreira, que o Goberno local acata a lei de memoria histórica de 2007, aínda que con "interpretacións" que non desvelou en que se apoian.
 
Precisamente a interpretación sobre esta norma é a que analiza a asesoría xurídica do Concello para responder a un recurso da Comisión pola Recuperación dá Memoria Histórica admitido a trámite por un xulgado que investiga si o Concello incumple, como denuncia a asociación, a retirada de símbolos franquistas.

O artigo 15.1 da lei de memoria histórica dicta que "as Administracións públicas, no exercicio das súas competencias, tomarán as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou menciones conmemorativas de exaltación, persoal ou colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da ditadura". O callejero da cidade aínda mantén o nome de 22 rúas, prazas ou avenidas vinculadas ao franquismo, denuncia a comisión; é dicir, o Goberno municipal non procedeu ao seu eliminación, como indica a lei.

A Comisión pola Memoria (CRMH) reprocha ademais ao Concello que non cumpra os acordos dun pleno de 2009, aos que o PP abstívose, no que se aprobou retirar a simboloxía franquista, que incluía 32 rúas, prazas e placas e 21 distincións honoríficas outorgadas a protagonistas da ditadura (Fillo Predilecto, Fillo Adoptivo, Medalla de Ouro da cidade e Concelleiro Honorario da cidade), sen que haxa constancia da súa supresión.

A día de hoxe a Comisión sinala que non se certificou a eliminación de 22 indicativos do callejero: viaducto do Generalísimo, General Sanjurjo, General Mola, Teniente General Gómez Zamalloa, General Millán Astray, General Cánovas Lacruz, Teniente Coronel Teijeiro, Comandante Barja, Cabo Santiago Gómez, Almirante Vierna, División Azul, Sarjento Provisional, Alférez Provisional, Avenida de los Caídos, Plaza de los Caídos, Juan Canalejo, Arcadio Vilela Gárate, Salvador y Merino, Castillo de Olite, Pepín Rivero, Joaquín Planell Rise e paralela a Joaquín Planell Rise.

A sustitución do nome dalgunha destas rúas, como Alférez Provisional, General Sanjurjo ou Juan Canalejo, foi aprobada polo Concello ou ordenada por sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero nunca se executou e o callejero mantense inalterable.

O actual Goberno local, que afirma que non incumple a lei, esconde a súa interpretación do texto normativo. O artigo 15.2 da mesma lei reza que "o previsto no apartado anterior non será de aplicación cando as menciones sexan de estrito recordo privado, sen exaltación dos enfrontados, ou cando concorran razóns artísticas, arquitectónicas ou artístico-relixiosas protexidas pola lei". Pero o Executivo de Negreira non se pronunciou sobre este argumento.